Informace k webové a mobilní aplikaci Bakaláři.

Svobodná chebská škola používá pro správu školní agendy aplikaci Bakaláři. Rodičům a žákům je přístupný model internetová žákovská knížka, kde jsou informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (zrušené vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.

Do žákovské knížky mají rodiče i žáci přístup přes webovou nebo mobilní aplikaci.

Webová aplikace se otevře v internetovém prohlížeči na adrese https://schs.bakalari.cz. K přístupu se mohou používat všechna zařízení, která mají internetový prohlížeč – počítač, notebook, telefon nebo tablet.

Mobilní aplikace se dá stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu z příslušného obchodu. Stačí přejít na Google Play (Obchod Play) pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro Windows Phone a vyhledat aplikaci Bakaláři OnLine.

Začátkem školního roku nefunguje mobilní aplikace zcela bez chyb, pokud se informace správně nenačtou, není to chyba školy. Webová aplikace zobrazuje informace správně, takže pokud máte problém, něco se nenačte nebo nezobrazí, vyhledejte informace na webové aplikaci.

Za problémy se omlouváme a doufáme, že chyby v mobilní aplikaci provozovatel brzy odstraní.