Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia

Jednotná přijímací zkouška do primy (pro osmileté obory) proběhne ve dnech 19. a 20. 4. 2022 v budově Svobodné chebské školy.
Přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče do 1. 3. 2022 (včetně).
Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátu školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Kritéria hodnocení naleznete v níže přiloženém dokumentu.
Pro bližší informace kontaktujte paní Hynkovou na tel. čísle 732 330 707.

Kritéria hodnocení: kriteria_hodnoceni_prima (pdf)