Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia

Termíny:
16. a 17. dubna 2024 (řádný)

29. a 30. dubna 2024 (náhradní, např. z důvodu nemoci a při podání písemné omluvy ředitelství školy do 3 dnů)

Přihlašování:
V letošním roce se přihlášky podávají od 1. do 20. února 2024 prostřednictvím elektronického systému https://dipsy.cz.

Veškeré informace a návodná videa ohledně přihlašování naleznete na webu https://www.prihlaskynastredni.cz,
zvláště doporučujeme velmi dobře zpracované https://www.prihlaskynastredni.cz/dotazy.html.

V případě dalších dotazů se samozřejmě můžete obrátit i na nás: paní O. Hynková, email schs@schs.cz nebo tel. 732 330 707.

kritéria hodnocení
Výsledky přijímacího řízení 2024-2025
Výsledky jednotné přijímací zkoušky do primy na školní rok 2024/2025 – 2. kolo.