Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023

 

Žádost a registraci termínu pro zápis můžete elektronicky vyplnit kliknutím na odkaz

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/schs/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16137

V případě dotazů prosím volejte na telefonní číslo 732 330 707.

 

Další informace:

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 5.7. 4. 2022 v době od 14:00 do 17:00 v budově Svobodné chebské školy, základní školy a gymnázia s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 16

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou (1) rodný list dítěte, (2) občanský průkaz zákonného zástupce a (3) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém školním roce vydáno.

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovršilo k 31. 8. 2022 šest let.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Děti by měly absolvovat nejen zápis na naší škole, ale i na své spádové škole, a to pro případ, že by nemohly být přijaty na naši školu.

Datum a čas samotného zápisu nerozhoduje o pořadí přijatých dětí.

 

UPOZORNĚNÍ: Pro případ, že mimořádná opatření nedovolí prezenční účast zákonných zástupců a dětí při zápisu do 1. třídy, bude probíhat zápis distanční formou.

 

Kriteria hodnocení

Organizace výuky a vzdělávání v 1. třídě

Výsledky zápisu do 1. třídy ve školním roce 2022/23