Konzultace

Konzultace s pedagogickými pracovníky, či vedením školy

Tato setkání rodičů a pedagogů se uskutečňují individuální formou, jsou určena pro informaci o prospívání studentů a žáků. Rodiče v soukromí mohou dostat odpovědi na své otázky, informovat učitele o svých postojích a dohodnout se na nejoptimálnějším řešení případných problémů. Není na závadu, účastní-li se konzultací zároveň student, zvláště vyšší věkové kategorie. Není nezbytně nutné, aby během konzultací rodič navštívil všechny vyučující, pokud k tomu pedagogem není přímo vyzván. Termíny jsou vždy včas aktuálně avizovány v žákovských knížkách, indexech a webových stránkách (viz Organizace školního roku).