Prezentiáda

V úterý 10. 4. se 3 týmy žáků kvinty a sexty zúčastnily krajského kola Prezentiády, což je celostátní soutěž v prezenčních dovednostech pro středoškoláky a žáky 2. stupně ZŠ. Úkolem jednotlivých týmů je vytvořit prezentaci na dané téma, která je…