Školné

Výše školného od školního roku 2022/2023

– pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ: 20.000,- Kč
– pro žáky gymnázia: 21.000,- Kč

mladší sourozenci našich žáků platí:
– na základní škole i gymnáziu 12.600,- Kč