Školné

Informace týkající se výše školného pro školní rok 2018/2019
– pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ: 17.000,- Kč
– pro žáky gymnázia: 18.000,- Kč

mladší sourozenci našich žáků platí:
– pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ: 10.500,- Kč
– pro žáky gymnázia: 11.000,- Kč