Zkoušky do vyššího ročníku (pro žáky 9.třídy)

Zkoušky do vyššího ročníku proběhnou dne 22. 2. 2024 od 9:00 v budově Svobodné chebské školy.
Zkouška se skládá ze tří testů: z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.
Přihlásit se můžete skrze níže přiložený formulář, který vyplňte, podepište a buď ho naskenovaný e-mailem zašlete na schs@schs.cz, nebo ho osobně doneste na sekretariát školy. Přihlášku je nutné doručit (zaslat e-mailem, poštou) na sekretariát školy nejpozději do 9. 2. 2024.
 
Pro bližší informace kontaktujte paní Hynkovou na tel. čísle 732 330 707.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku: