Organizace školního roku 2022/2023

1. pololetí 
1. 9. (čtvrtek)    zahájení školního roku 
28. 9. (středa)  státní svátek   
11. 10. (úterý)    konzultace 
26. 10. (středa) – 27. 10. (čtvrtek)  podzimní prázdniny   
28. 10. (pátek)  státní svátek   
17. 11. (čtvrtek)  státní svátek   
18. 11. (pátek)    ředitelské volno 
1. 12. (čtvrtek)    odevzdání přihlášky k maturitě 
23. 12. (pátek) – 2. 1. (pondělí)  vánoční prázdniny   
9. 1. (pondělí)    konzultace 
31. 1. (úterý)    pololetní vysvědčení 
2. pololetí 
1. 2. (středa)    projektový den 
3. 2. (pátek)  pololetní prázdniny   
6. 2. (pondělí) – 10. 2. (pátek)  jarní prázdniny   
24. 2. (pátek)    maturitní ples 
25. 3. (sobota) – 1. 4. (sobota) 

může se změnit 

  lyžařský výcvik 
3. 4. (pondělí) – 5. 4. (středa)    maturitní zkouška 

(písemná práce Čj a Čj,  

praktická zkouška Ivt) 

3. 4. (pondělí) – 5. 4. (středa)    zápis do první třídy 

(14.00-18.00) 

6. 4. (čtvrtek) – 10. 4. (pondělí)  velikonoční prázdniny   
11. 4. (úterý)    konzultace 
17. 4. (pondělí) a 18. 4. (úterý)    první a druhý termín 

přijímací zkoušky 

2. 5. (úterý) – 5. 5. (pátek)    maturitní zkouška 

(didaktické testy) 

10. 5. (středa) a 11. 5. (čtvrtek)    první a druhý náhradní termín 

přijímací zkoušky 

15. 5. (pondělí) – 19. 5. (pátek)    maturitní zkouška 

(profilová ústní) 

29. 5. (pondělí)    konzultace 
26. 6. (pondělí) – 28. 6. (středa)    školní výlety 
30. 6. (pátek)    pololetní vysvědčení