Organizace školního roku 2023/2024

1. pololetí 
4. 9. (pondělí)   zahájení školního roku 
29. 9. (pátek)   ředitelské volno
5. 10. (čtvrtek)    rada školy
10. 10. (úterý)     konzultace
26. 10. (čtvrtek) – 27. 10. (pátek)  podzimní prázdniny  
do 31. 10. (úterý)  odevzdání přihlášky k maturitní práci z OSZ
17. 11. (pátek)   státní svátek  ředitelské volno 
1. 12. (čtvrtek)    odevzdání přihlášky k maturitě 
23. 12. (sobota) – 2. 1. (úterý)  vánoční prázdniny   
8. 1. (pondělí)    konzultace 
31. 1. (středa)   

pololetní vysvědčení 

projektový den

2. pololetí 
1. 2. (čtvrtek)    ředitelské volno
2. 2. (pátek)  pololetní prázdniny   
12. 2. (pondělí) – 18. 2. (neděle)  jarní prázdniny   
22. 2. (čtvrtek)    zkoušky do vyššího ročníku
23. 2. (pátek)    maturitní ples 
2. 4. (úterý) – 4. 4. (čtvrtek)    zápis do první třídy 
28. 3. (čtvrtek) – 1. 4. (pondělí)   velikonoční prázdniny 
3. 4. (středa) – 5. 4. (pátek)    maturitní zkouška 

(písemná práce Čj a Cj,  

praktická zkouška Ivt) 

9. 4. (úterý)    

konzultace

16. 4. (úterý) a 17. 4. (středa)    první a druhý termín 

přijímací zkoušky 

29. 4. (středa) a 30. 4. (čtvrtek)    první a druhý náhradní termín 

přijímací zkoušky 

2. 5. (čtvrtek) – 7. 5. (úterý)    maturitní zkouška 

(didaktické testy) 

od 27. 5. (pondělí)    maturitní zkouška 

(profilová ústní) 

24. 6. (pondělí) – 26. 6. (středa)    školní výlety 
28. 6. (pátek)    pololetní vysvědčení