Matematika

Maturitní okruhy z matematiky

Na této stránce najdete několik odkazů na materiály sloužící k procvičení témat – dělitelnost, zlomky a lineární rovnice. Všechny použité příklady v testu budou pocházet z těchto materiálů. Příkladů je mnoho, proto vybírejte jen namátkou. Některé z materiálů obsahují vypracovaná řešení.

příklady na dělitelnost – dělitel a násobek; znaky dělitelnosti 1 a 2; násobek a dělitel; rozklad na součin prvočísel; procvičování; slovní úlohy
příklady na zlomky – rozšiřování, krácení a porovnávání; sčítání a odečítání; násobení a dělení; smíšené číslo; test
příklady na lineární rovnice – práce se závorkami; základ, rovnice se zlomky; procvičování
příklady na rovnice počítané za pomoci slovních úloh – procvičování

 

Příklady z planimetrie