Školné

Vážení rodiče, vážení studenti, s politováním Vám musíme oznámit, že jsme nuceni od příštího školního roku zvýšit školné. Musíme zohlednit inflaci za poslední roky, a zvláště letošní, a také avizovaný skokový nárůst cen energií. Nejsme tomu rádi, víme, že finanční situace…