Projektový den SCHŠ

Dne 23. 3. 2022 od 15:00 – 17: 30 se bude na Svobodné chebské škole konat již  11. ročník celoškolní akce nazvané Projektový den. K vidění budou projekty všech ročníků od 1. třídy až do septimy. Letos není projektový den tematický, nýbrž třídní skupiny si připravují různorodé projekty a aktivity samy. Můžete se těšit například na ukázku řemesel, střelbu z děla, ochutnávku piva vařeného studenty a žáky a také na biatlonový výcvik pro budoucí reprezentanty.

Těšíme se na vaši účast