Kalendář po úpravě MŠMT, pro koho nastává prezenční, distanční a rotační výuka v těchto termínech:

od 25. 11. 2020 

 

 1. 1. a 2. třída pokračují v prezenční výuce
 2. Na prezenční výuku nastupují maturanti, ostatní třídy pokračují distančně.

 

od 30. 11. 2020

 

 1. Na kontinuální prezenční výuku nastupují 9. ročníky.
 2. Druhý stupeň ZŠ a NG nastupuji na rotační prezenční výuku dle přiloženého rozvrhu.
 3. Kvinta, sexta, septima pokračují v distanční výuce.
 4. Celý první stupeň nastupuje na kontinuální prezenční výuku.Druhý stupeň základní školy: 
  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  6. a 7. třída ZŠ I 30. 11. – 04. 12. 2020 prezenční
  6. a 7. třída ZŠ I 07. 12. – 11. 12. 2020 distanční
  6. a 7. třída ZŠ II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  8. třída ZŠ I 30. 11. – 04. 12. 2020 distanční
  8. třída ZŠ I 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční
  8. třída ZŠ II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  9. třída ZŠ I 30. 11. – 04. 12. 2020 prezenční výuka
  9. třída ZŠ I 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka
  9. třída ZŠ II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  Nižší gymnázium

   

  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  prima a sekunda I 30. 11. – 04. 12. 2020 prezenční
  prima a sekunda I 07. 12. – 11. 12. 2020 distanční
  prima a sekunda II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  tercie a kvarta I 30. 11. – 04. 12. 2020 distanční
  tercie a kvarta I 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční
  tercie a kvarta II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  Vyšší gymnázium

   

  Třídy Cyklus Datum Druh výuky
  kvinta, sexta, septima I 30. 11. – 04. 12. 2020 distanční
  kvinta, sexta, septima I 07. 12. – 11. 12. 2020 distanční
  kvinta, sexta, septima II Podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

   

  Třída Cyklus Datum Druh výuky
  oktáva II. 25. 11. – 27. 11. 2020 prezenční výuka
  oktáva I 30. 11. – 04. 12. 2020 prezenční výuka
  oktáva I 07. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka
  oktáva II podle vývoje situace (bude upřesněno)

   

  prezenční výuka

   

  Prezenční výuka bude probíhat ve škole dle platného rozvrhu (pro daný cyklus) od 8:30. Nepřítomnost na prezenční výuce musí být omlouvána dle pravidel uvedených ve školním řádu.

             

  distanční výuka

   

  Distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu (pro daný cyklus) od 8:30 v on – line prostředí Teamsů. Distanční výuka je POVINNÁ. Nepřítomnost na distanční výuce musí být omlouvána dle pravidel uvedených ve školním řádu.

   

  družina a stravování – 1. stupeň základní školy

   

  Obě vychovatelky budou ve službě po celý den, aby skupiny dětí byly co nejmenší. Byli bychom Vám, vážení rodiče, vděční, kdybyste nahlásili, když služeb družiny nebudete využívat.

   

  Stravování je zajištěno ve školní jídelně v Brandlově ulici, kam jste chodili před uzavírkou. Obědy jsou přihlášené. Pokud Vaše dítě nebude chodit na oběd, žádáme Vás o jeho odhlášení.

   

  Upozorňuji, že všude musíte dodržovat hygienické předpisy a nosit roušky. Dozor má právo Vás ze školy i ze stravování vyloučit, v případě nerespektování  daných pravidel.

   

  Doufejme, že harmonogram bude platit tak, jak byl sdělen.

  stravování –  2. stupeň ZŠ, nižší gymnázium, vyšší gymnázium  – ISŠ Cheb

   

  Pokud budete mít zájem o stravování, napište paní Müllerové na e-mail mullerova@iss-cheb.cz nebo na tel. čísle 354 408 028. Paní Müllerová Vám přihlásí znovu čip a otevře stravování. Na oběd můžete chodit od 30. 11. 2020 při prezenční i distanční výuce (výdej oběda je do 14:30 hodin). Pokud budete chtít jídlo s sebou, musíte to u výdeje hlásit a dostanete ho do nádob školní jídelny. Mějte s sebou větší tašku nebo košík.

   

  Maturanti můžou chodit na oběd od 25. 11. 2020 a to do 14:30 hodin.

   

  stravování –  vyšší gymnázium  – VOŠ Cheb

   

  Zatím je jídelna uzavřená. O změně Vás budeme informovat.

   

  Přeji vám, milá dítka veselý návrat do školy, učitelé se na vás těší. Odpusťte si objímání a polibky i ty přátelské, alespoň na půdě školy

   

  A jednu poznámku. Nepovolím opravy známek tomu, kdo bude mít neomluvené hodiny a opožděné omluvenky neplatí. Distanční výuka je povinná, někteří jedinci si to neuvědomili ani přes několikeré upozornění.

   

  Lenka Malkovská

  ředitelka školy