Opatření ředitelky školy

Ředitelka školy rozhodla, že pedagogové budou pracovat za plnou mzdu v režimu home-office. Jejich povinností bude plně zaměstnávat žáky elektronickou formou a zajistit zpětnou vazbu. Pro žáky platí respektovat pokyny učitelů a plnit zadané úkoly. Jejich ohodnocení bude součástí klasifikace. Podle…