ŠKOLNÍ AKCE 2015/2016

1. stupeň základní školy

1. Třída
– 30. 9. 2015 – divadelní představení „Strach má velké oči“
– 7. 10. 2015 – charitativní akce „Česko proti chudobě“
– 13. – 21. 2015 – projekt – podzim (V projektovém týdnu O podzimu si žáci tříbili vědomosti učiva z prvouky, které byly zaměřeny na charakteristické znaky podzimu. V pracovních listech doplňovali cvičení z českého jazyka a matematiky na téma podzim a při nejrůznějších pracovních a výtvarných činnostech si připomínali význam české státnosti a význam památky zesnulých – tzv. „dušiček“)
– 26. 10. 2015 – návštěva knihovny – společně jsme zavítali do Dětské knihovny v Chebu. Naše třída zde byla poprvé. Žáci byli natěšeni a každý si zde našel ten „Svůj“ oblíbený koutek. Líbily se hlavně obrázkové knížky a dětské časopisy. Každý si našel to, co ho zajímá na knihách nejvíc. Projevený zájem dětí o knihy je potěšitelný a určitě je bude motivovat ve snaze stát se dobrými čtenáři.
– 27. 10. 2015 – návštěva u hasičů – žáci absolvovali prohlídku stanice HZS KK – Cheb. Prohlédli si zázemí hasičů a poté viděli vybavení a techniku místní jednotky. Všichni žáci si vyzkoušeli, jaké je to mít na sobě hasičskou přilbu, stříkali vodou z vysokotlakého proudu a svezli po hasičské tyči. Žáci zářili štěstím a radostí, vždyť se zúčastnili samotné zásahové akce, když hasiči museli vyjíždět k záchraně automobilové havárie.
– 9. 12. 2015 – vánoční dílny
– 15. 12. 2015 – vánoční pohádka „Čas Vánoc a zimních radovánek“ v chebském muzeu

2. Třída
– 9. 12. 2015 – „Advent v muzeu“ – představení o vánočních zvycích, zpívání koled + kytara, zdoební vánočního stromečku, vytvoření vánoční atmosféry.
– 10. 12. 2015 – Galerie výtvarného umění v Chebu – „Bejvávalo dobře“. Vyprávění v časech, kdy se dětem o zábavu, nestaraly televizi ani další vymoženosti moderní techniky, ale obyčejný papír, nůžky a provázek.
– 16. 12. 2015 – „Ježíškova dílna“ – výroba vánočních ozdob z vosku, vytvoření vánoční atmosféry

3. Třída
– 4. 9. 2015 – chebské sportovní hry – sportovní akce pro třeťáky na Krajince – vyzkoušení různých sportovních disciplín a první pomoci
– 30. 9. 2015 – „Strach má velké oči“ – pohádka, divadelní představení v Západočeském divadle Cheb
– 7. 10. 2015 – „Den proti chudobě“
– 9. 10. 2015 – beseda s letuškou – v rámci projektu „Cestou necestou“ se žáci zúčastnili besedy o létání, letovém provozu a zaměstnáních
– 27. 10. 2015 – „Papírové světy“ – výstava nápadů, jak se zabavit papírem v GAVU s výtvarnou dílnou
– 10. 11. 2015 – „Ježíškova dílna“ ve Špalíčku – výroba ozdob ze včelího vosku

4. Třída
– 30. 9. 2015 – divadelní představení „Strach má velké oči“
– 7. 10. 2015 – „Den proti chudobě“ – v rámci projektu se žáci zúčastnili edukativního programu zaměřeného na seznámení s aktuálními problémy společnosti – př. Zneužívání návykových látek a rizikového chování. Tento program byl pořádán Diecézní charitou Plzeň
– 26. 10. 2015 – „Obrazy v Chebu“ – v Galerii výtvarného umění v Chebu navštívili žáci výstavu zaměřenou na ikonografii města od konce 19. Století do 20. Století. Shlédnutí výstavy bylo provázené doprovodným programem během něhož se žáci dozvěděli nejen o technice zpracovávání jednotlivých obrazů, ale i něco z historie města. Na závěr si sami vytvořili výtvarné dílo.
– 27. 10. 2015 – „Pražský hrad“ – v rámci celodenního výletu si žáci prohlédli některé části Pražského hradu. Díky doprovodnému programu se dozvěděli o historii i současnosti tohoto objektu. Po skončení programu pokračovala jejich cesta na Petřínskou rozhlednu, kde si z výšky mohli užít nejen pohled na Pražský hrad, ale i na velkou část hlavního města.
5. Třída
– 30. 9. 2015 – divadelní představení „Strach má velké oči“
– 7. 10. 2015 – „Den proti chudobě“
– 26. 10. 2015 – „Divadlo ze zadu“ – žáci mohli poznat divadlo zezadu. Pod zkušeným vedením herce divadla v Chebu pana Jindřicha Skopce jsme si prohlédli šatny, zákulisí, orchestřiště, sklady, rekvizitárnu, maskérnu atd. Bylo to velmi zajímavé a panu Skopci tímto ještě jednou děkujeme.
– Návštěva Prahy – dne 27. 10. 2015 jela 4. a 5. třída na poznávací a vzdělávací výlet do Prahy. Jako první jsme navštívili žáci výstavu „Svatovítský poklad“, poté jsme si prohlédli za výborného doprovodu průvodkyně Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Na Petřínské rozhledně ti nejodvážnější vyšli až do 2. Patra (60 metrů nad zemí), ti méně odvážní níže. Zlákalo nás také zrcadlové bludiště, kde jsme pochopili, co znamená vada zrcadla. Výlet jsme si moc užili.
– 25. 11. 2015 – „Hrajeme si na knihaře“ – navštívila 5. třída Muzeum Cheb. V rámci projektu, který tvoří žáci již delší dobu, si prohlédli nejstarší knihy, obdivovali krásné iniciály a seznámili se starým písmem. Na závěr si každý žák vlastnoručně vyrobil svoji knihu, kterou uvidí návštěvníci projektového dne v únoru. Bylo to náročné, ale děti byly nadšené samy ze sebe.
– 1. 12. 2015 – návštěva galerie – žáci zhlédli výstavu obrazů Chebu v GAVU. Pod zkušeným průvodcovským vedením paní Lochmanové byla prohlídka velkým zážitkem. Děti byly nadšené a v závěru si samy zahrály na malíře. Děkujeme tvůrcům výstavy za toto zprostředkování.
– 4. 12. 2015 – vánoční tvoření – v rámci vánočních trhů se žáci zúčastnili Ježíškovy dílny, kde si vyrobili pěkné vánoční přání technikou Quilling