Školní akce 2013/2014

 1. Žáci první třídy 16. 9. 2013 zhlédli divadelního představení „Ferda mravenec“.
 2. Žáci čtvrté třídy se zúčastnili dopravní výchovy pro základní školy dne 19. 9. 2013 u DDM Sova. Děti si vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti, jízdu zručnosti a řízení provozu na křižovatce.
 3. Ve čtvrtek 26. září 2013 se žáci 2. stupně ZŠ a žáci nižšího gymnázia zúčastnili akce „Cesta za zdravím“, kterou pořádala SZŠ a VOŠ Cheb.V budově školy se žáci mohli seznámit s ukázkami první pomoci, masážními technikami, mohli si nechat změřit tlak, puls, množství tuku v těle. K vidění byly ukázky zdravé výživy a zdravého životního stylu. V tělocvičně si mohli všichni vyzkoušet svou tělesnou zdatnost, v kreativní dílně zase různé výtvarné techniky. Někteří z žáků se zúčastnili soutěže „Znáš své tělo?“, kde mohli porovnat své znalosti se znalostmi žáků jiných základních škol.Na Šancích si žáci vyzkoušeli chůzi s berlemi nebo pohyb na invalidním vozíku, potom se seznámili s pojmem krizová intervence a možností využití např. linky bezpečí.
  Ve dvoře školy byla zaparkována dvě „hasičská“ auta, do kterých se mohli žáci podívat, odpoledne byla na „Krajince“ ukázka hasičského zásahu. Kromě toho se u řeky konaly ukázky canisterapie a hippoterapie, ukázka práce psovodů, prevence patologických jevů – Policie ČR a mnoho dalšího. Na novém sportovišti bylo možné vyzkoušet zátěžové testy, případně šikovnost v lanovém centru.
 4. Výstavu ilustrací k dětské literatuře si prohlédli žáci 2. třídy v Galerii výtvarného umění dne 24. 9. 2013.
 5. Studenti poznávali krásy Říma a Florencie od 1. – 5. 10. 2014. Navštívili mimo jiné Piazzu Navona, chrám Pantheon, Vatikán, chrám Santa Maria del Fiore.
 6. Děti třetí třídy se zapojily do projektu „Povolání dospělých ve světě řemesel“, kde s žáky rozšířili znalosti v jednotlivých řemeslech.
 7. Dne 8. 10. 2013 žáci druhé třídy zhlédli Divadelní představení „Pohádka s překvapením“.
 8. Na česko-německém pomezí nedaleko Hatzenreuthu kousek od hraničního přechodu na Svatém Kříži probíhá zajímavý projekt studentů z německé reálné školy. Žáci v projektu obnovují ve spolupráci se stanicí životního prostředí z Waldsassenu zanedbanou ovocnou alej. Žáci se zde pustili do ošetřování ovocných stromů, do nových výsadeb a do vytváření harmonického životního prostředí, které bude sloužit jak lidem, tak i přírodě, zejména různým druhům živočichů. Celý projekt podpořilo město Waldsassen a na společnou akci se přijel podívat i waldassenský starosta pan Bernd Sommer.Dne 10. října jsme se  studenty ze Svobodné chebské školy ve spolupráci s Krajským střediskem ekologické výchovy měli možnost navštívit jednu z akcí žáků, při které se dělali nové výsadby, a zároveň se česala jablka.Dostali jsme příležitost zkusit si sklidit jablka z několika stromů, což nebylo i vzhledem k nepříjemnému, deštivému počasí vůbec jednoduché.Nejotužilejší část naší výpravy se do toho ale s vervou pustila a celkem se nám povedlo očesat cca 10 jabloní.Přátelé z Waldsassenu byli rádi, že jsme jim pomohli a nakonec nás za odměnu pohostili čerstvým jablečným moštem a švestkovým koláčem.

 

 

 1. Hudební pořad s názvem „Písničky o zvířatech“ zhlédli žáci prvního stupně základní školy dne 15. 10. 2013.
 2. Dne 17. 10. 2013 se žáci druhého stupně ZŠ, tercie a kvarty seznámili v rámci projektu „Chudoba napříč třemi kontinenty“ např. s finanční gramotností a prevence socio-patologických jevů, s dětskou úmrtností v rozvojových zemích.
 3. Žáci ze čtvrté třídy dne 24. 10. 2013 navštívili dětskou knihovnu v Chebu, kde se seznámili s orientací v knihovně (zábavná a naučná literatura).
 4. Divadelního představení „ Jú a Hele na paloučku“ zhlédly děti z druhé třídy dne 4. 11. 2013.
 5. Loutkoherecké revue pod názvem „Na kouzelném paloučku“ viděly děti z prvního stupně základní školy dne 4. 11. 2013.
 6. Studenti Svobodné chebské školy se zúčastnili dne 26. 11. 2013 kulturního projektu Planeta země 3000.
 7. Drátěného anděla si mohli vyrobit žáci čtvrté třídy v rámci Ježíškovy dílny dne 10. 12. 2013
 8. Na začátku prosince se uskutečnilo premiérové setkání dětí z Chebu a Waldsassenu v rámci projektu nazvaného Děti překladatelé, na který se městu Cheb podařilo získat dotaci z programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Bavorsko.
 9. Studenti Svobodné chebské školy dne 9. 12. 2013 zhlédli představení „Louskáček“ v Národním divadle v Praze.
 10. O vánočních zvycích si žáci čtvrté třídy přišli popovídat do dětské knihovny v Chebu dne 12. 12. 2013.
 11. Adventní pohádkové čtení z knih Josefa Lady u příležitosti jeho výstavy si poslechly děti z páté třídy dne 12. 12. 2013.
 12. „Ježíškovu dílnu“ navštívili žáci třetí třídy dne 17. 12. 2014. V dílně si žáci vyrobili vánoční koule.
 13. Dne 19. 12. 2013 navštívili žáci prvního stupně základní školy kostel svatého Václava a poslechli si koledy za varhanního doprovodu.
 14. Žáci prvního stupně zhlédli dne 19. 12. 2013 pohádku s názvem „Kouzelné galoše“ v podání soukromého loutkového divadla Špalíček.
 15. Výstavu „Bilble včera, dnes a zítra“ si prohlédli v městské knihovně v Chebu žáci 5. třídy.
 16. V prosinci se žáci Svobodné chebské školy zapojili do projektu s názvem „Děti překladatelé“

 

 

 

 

 1. Předvánoční čas je již tradičně spjatý s adventními koncerty pořádanými na mnoha místech. Jejich kouzlo tkví v tom, že mimo nesporně obohacujícího kulturního zážitku přinášejí svým návštěvníkům jedinečnou možnost vychutnat si tu pravou atmosféru Vánoc a pocítit také něco z jejich duchovního rozměru. Rovněž naše škola se rozhodla v této věci nezahálet a uspořádala pro své žáky, studenty a kantory, ať již současné či bývalé, a v neposlední řadě také pro všechny naše příznivce a přátele koncert, jehož cílem bylo společné prožití těchto neopakovatelných chvil za poslechu libých tónů hudby a uměleckého přednesu.V poslední předvánoční páteční podvečer rozezněly sál chebského muzea vynikající instrumentální a pěvecké výkony interpretů z řad našich studentů a absolventů, přičemž program byl velmi pestrý. Návštěvníci se tak mohli ponořit do poslechu nejen děl osvědčených klasiků, ale také do moderněji pojatých kompozic, kde nechyběly ani zcela autorské úpravy. Jednotlivá interpretační vystoupení byla vhodně doplněna uměleckým přednesem básní českých i světových autorů. O mistrnosti a profesionalitě všech jednotlivých provedení nebylo pochyb, což dokládal dlouho trvající potlesk nadšeného publika. Všem interpretům proto náleží náš velký obdiv a poděkování. Nutno také dodat, že tato skvělá akce by se patrně neuskutečnila bez vřelého organizačního nasazení našich učitelů paní Miroslavy Wolfové a pana Slavomíra Randise, který se též mistrně chopil role moderátora. Závěr tohoto krásného podvečera již patřil společnému zpěvu našich nejznámějších vánočních koled za přispění všech zúčastněných.
 2. Žáci druhé třídy se zúčastnili dne 27. 1. 2014 Ekoprogramu s názvem „Zvířátka v zimě“.
 3. Dne 28. 1. 2014 studenti navštívili muzeum vědy a techniky v Mnichově. Studenti si připravili referáty k vybraným exponátům, které pak v muzeu přednesli. Odpoledne poznávali některé z architektonických skvostů a turistických lákadel Mnichova.
 4. Dne 3. 2. 2014 si děti čtvrté a druhé třídy zúčastnily besedy o myslivosti (péče o zvířata v zimě, myslivost).
 5. Žáci druhé třídy dne 10. 2. 2014 besedovali s lesníky o jejich práci, o životě zvířat a o lese dne.
 6. Dne 13. 2. 2014 se uskutečnil další ročník Projektového dne, kde žáci a studenti Svobodné chebské školy připravili a předvedli zajímavé projekty (vesmírné závody, regionální spisovatelé Chebska, oxidy okolo nás – jednoduché pokusy, tance 20. Století – ukázka tanců z konce 20. století).
 7. Dne 13. 2. 2014 se děti třetí třídy zapojili do projektového dne Svobodné chebské školy se svým projektem pod názvem „Povoláni dospělých ve světě řemesel“.
 8. V poslední předvánoční podvečer rozezněly sál chebského muzea vynikající instrumentální a pěvecké výkony interpretů z řad našich studentů a absolventů.
 9. Divadelního představení s názvem „Čtyřlístek v pohádce“ se zúčastnili žáci druhé třídy dne 17. 2. 2014.
 10. Dne 11. 3. 2014  Ekoprogramu o společenstvu včel se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí ze života včel.
 11. Děti první třídy a druhé třídy v období od 20. 12. 2013 – 14. 2. 2014 získávaly informace o lesních zvířatech v rámci projektu „Zvířata v zimě“.
 12. V rámci projektu „Takový jsem já“ žáci první třídy sbírali informace o sobě a své rodině.

 

 1. Pod názvem „Streetriew – P. Angermann“ zhlédli žáci druhé třídy výstavu v Galerii výtvarného umění dne 12. 3. 2014.
 2. Dne 7. 4. 2014 se děti z druhé třídy zúčastnily Ekoprogramu o společenstvu mravenců.
 3. Žáci tercie, kvarty a osmého ročníku vyrazili 22. 4. 2014 na exkurzy do Plzně. Společně se vydali do Techmánie. Dále navštívili planetárium, kde sledovali pořad Jarní obloha nad Plzní a Astronaut.
 4. Výchovný hudební koncert „Marimba drums“ si dne 24. 4. 2014 vyslechli žáci prvního stupně.
 5. V kulturním centru Svoboda zhlédli žáci prvního stupně nonverbální představení s názvem „Brouhádka“.
 6. Dne 15. 5. 2014 měla naše škola jedinečnou možnost přivítat vzácného hosta                       JUDr. Jiřího Pospíšila. Hovořilo se o novém občanském zákoníku, na jehož vzniku se pan JUDr. Pospíšil významně podílel. Přednáška byla velice poučná a zajímavá.
 7. Dne 19. 5. 2014 navštívili žáci prvního stupně divadelní představení s názvem „Strašidelné nádraží“.
 8. Děti druhé a třetí třídy podnikly 28. 5. 2014 školní výlet do Westernového městečka.
 9. Dne 30. 5. 2014 se děti druhé třídy užily bohatý program (plný her a soutěží) na chebském letišti.
 10. Žáci druhé třídy zhlédli dne 3. 6. 2014 výstavu v Galerii výtvarného umění s doprovodným programem „Šmaleova abeceda“.
 11. Dne 5. 6. 2014 navštívili žáci primy a sekundy Techmánii (prohlídka Science center) a planetárium v Plzni.
 12. V pátek 6. 6. 2014 proběhlo na dvoře školy každoroční sportovní odpoledne věnované žákům a studentům, kteří naší školu reprezentují v různých soutěžích, ať už v soutěžích sportovních či vědomostních.
 13. Dne 9. 6. 2014 navštívili žáci třetí třídy Františkánský klášter a křížovou chodbu v Chebu.
 14. Tvůrčí dílny navštívili žáci třetí třídy v rámci „Chebských dvorků“ dne 13. 6. 2014.
 15. Dne 16. 6. 2014 se děti třetí třídy zúčastnily výukového programu „Co žije v lese“.
 16. Studenti kvarty, kvinty, sexty a septimy se vydali na školní výlet do oblasti Doubrava u Aše od 22. 6. 2014 do 24. 6. 2014. Žáci navštívili zříceniny u hradu v Podhradí u Aše, Bad Elster.
 17. Studenti sekundy a tercie od 22. 6. 2014 do 24. 6. 2014 vyrazili poznávat krásy Konstantinových Lázní.
 18. Žáci šesté a sedmé třídy navštívili Kraslice ve dnech od 22. 6. 2014 do 24. 6. 2014.
 19. Studenti primy vyjeli na cyklistický výlet do kempu Loket od 23. 6. 2014 do 24. 6. 2014
 20. Žáci 8. a 9. třídy se ve dnech 23. 6. a 24. 6. 2014 v rámci školního výletu vydali na prohlídku města Bečov nad Teplou, kde navštívili kulturně historické památky a podnikli turistický pochod Slavkovským lesem. Druhý den se vydali do Lázní Kynžvart, kde navštívili zámek