Školní akce 2012/2013

Školní akce 2012/2013

 

 1. Žáci a studenti školy se zapojili do recyklačního programu s názvem Recyklohraní. V rámci projektu si prohloubili své znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů.
 2. Žáci čtvrté a páté třídy se zúčastnili ve dnech 4. a 5. října 2012 akce s názvem „Věda před radnicí“, kde shlédli fyzikální a chemické pokusy.
 3. Dne 8. října 2012 žáci prvního, druhého a pátého ročníku shlédli interaktivní představení „Taneční zeměpis aneb Tancem letem světem“. Děti se seznámily s vývojem tance a lidské kultury od nejstarších dob po současnost.
 4. Dne 12. 10. 2012 se zúčastnili žáci prvního stupně základní školy sběru žaludů na výsev. Výtěžek získaný akcí byl použit na charitativní účely.
 5. Dne 19.10 2012 se žáci 8.a 9.třídy a kvarty zúčastnili akce pořádané Diecézní charitou Plzeň, která byla nazvána „Cesta do Betléma a cesta z Betléma“. Jednalo se o interaktivní hru související se službami, která tato Diecézní charita poskytuje v Chebu. V rámci interaktivní procházky Chebem, která trvala přes 2 hodiny, navštívili studenti Úřad práce, kde si vyzkoušeli svou finanční gramotnost, Azylové domy, kde se seznámili s tím, jak se žije lidem na okraji společnosti, dozvěděli se, jak komunikovat s úřady a něco málo o drogové problematice. Celá akce končila v nově zrekonstruované vile „Domě sociálních služeb Betlém Cheb“. Věříme, že krom jiných zážitků si naši studenti při této cestě „sociálními službami“ uvědomili, jak důležitou roli v životě člověka hraje vzdělání.
 6. Žáci první třídy se dne 24. 10. 2013 zúčastnili akce s názvem „Podzimní bádání“. Děti se prošly podzimní přírodou, pouštěly draky a sbíraly listy a plody.
 7. „Cesty do Betléma a cesty z Betléma“ se zúčastnili žáci osmé, deváté třídy a kvarty. Jednalo se interaktivní hru související se službami, která tato Diecézní charita poskytuje v Chebu. V rámci interaktivní procházky Chebem, která trvala přes dvě hodiny, navštívili studenti Úřad práce, kde si vyzkoušeli svou finanční gramotnost.
 8. Dne 1. 11. 2012 si žáci čtvrté třídy prohlédli výstavu loutek a dílnu, kdy si mohli zhotovit svoje prstové loutky.
 9. Geologická exkurze septimy do okolí obce Hazlov se uskutečnila 1. 11. 2012.
 10. Akce s názvem „FIMFÁRUM – divadelní představení se konala dne 2. 11. 2012 v Západočeském divadle Cheb. Děti prvního stupně základní školy shlédly dvě pohádky z Werichova FIMFÁRUM. Představení mělo u žáků veliký úspěch.
 11. „Loutky z depozitáře“ mohli shlédnout žáci třetí třídy dne 2. 11. 2012. Děti si prohlédly výstavu loutek, seznámily se z historií loutkového divadla v Čechách a vyrobily prstové loutky

 

 

 

 

 1. Středa 14. listopadu byla pro mnohé žáky opravdovým zážitkem. Dva autobusy se toho dne vydaly na cestu do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva Národního divadla a zhlédnutí baletu Labutí jezero. Jedním autobusem se do Prahy vydali čtvrťáci a páťáci z prvního stupně a s nimi žáci primy, druhý autobus zaplnili starší žáci a studenti průřezem celé školy. Protože do Prahy se nejezdí každý den, bylo třeba čas náležitě využít. „Malé“ děti navštívily výstavu Příběh Pražského hradu, cestou pozorovaly vojáky Hradní stráže při jejich poledním střídání, posléze se jedna skupina vydala na pěší procházku Malou Stranou a Starým Městem až na Národní třídu, druhé skupině se podařilo projít beze ztrát Zrcadlovým bludištěm a pořádně se pobavit při pohledu na zdeformované obrazy svých těl v zakřivených zrcadlech.
  „Velcí“ se zastavili cestou do Prahy na zámku v Lánech, i oni pak zavítali na Pražský hrad. Všichni se potom potkali v předsálí Zlaté kapličky. Ti, kteří byli v Národním divadle poprvé, byli nadšení jeho velikostí a krásou, ale i ostatní si vychutnali jeho nádhernou atmosféru. Představení bylo velmi pěkné, konec pohádky optimistický, láska zvítězila nad zlobou a nenávistí. Prahu opouštěli všichni plní příjemných zážitků umocněných slunečným, byť mrazivým počasím.
 2. Představení v Národním divadle je vždy veliký zážitek. Jinak tomu nebylo ani 14. listopadu 2012, kdy žáci SCHŠ Cheb shlédli balet Labutí Jezero.
 3. Dne 19. 11. 2012 shlédli žáci první třídy divadelní představení „Andělíček Toníček“.
 4. Děti první třídy se dne 23. 11. 2012 seznámily s prostředím galerie výtvarného umění Cheb.
 5. „Dílnu středověkého knihaře“ v Muzeu Cheb navštívili žáci čtvrtí třídy. Žáci se seznámili se svazky knihovny z období středověku a mohli si vyrobit svojí knížku.
 6. Žáci prvního stupně viděli dne 5. 12. 2012 krásnou pohádku „Dva beránci a ospalý čert“ v prostorách tělocvičny školy. Pohádku předvedl loutkový soubor Špalíček.
 7. Vánoční vystoupení předvedly děti z první třídy dne 20. 12. 2012 seniorům v Domě pro seniory Cheb.
 8. V sobotu 22. 12. 2012 se v restauraci Dejavu v Chebu konalo již tradiční předvánoční setkání bývalých žáků a pedagogů Svobodné chebské školy. Na vánoční svátky se většina z nich vrací zpátky do Chebu, je tedy příhodná doba se sejít, poklábosit, sdělit nové zkušenosti a zavzpomínat na staré dobré časy. Tentokrát se sešly víc jak tří desítky absolventů naší školy, zastoupeno bylo více jak deset maturitních ročníků a šestice současných pedagogů. Nutno říci, že setkání bylo opravdu zdařilé a protáhlo se pozdních večerních hodin. Mnozí z těch, kteří váhali s účastí a nepřišli, určitě litují a příští rok si toto setkání nenechají ujít.
  Všem, kteří se zúčastnili, touto cestou děkujeme za účast, a i těm, kterým to letos nevyšlo, přejeme do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.
 9. Dne osmé ledna 2013 proběh na Svobodné chebské škola projektový den. Projekty z oblasti přírodních i humanitních věd děti na prvním stupni prezentovali již od ranních hodin a od tří hodin odpoledne pak studenti celé školy.
 10. Ve dnech 14.1 až 18.1 2013 žáci čtvrté a páté třídy vyrazily společně na zdravotní pobyt v Perninku. Dopoledne se děti věnovaly výuce, odpolední program se přesunul do přírody a večer si děti zasoutěžily.

 

 1. Dne 26. 1. se několik našich členů z Ekokroužku zúčastnilo v nově vznikajícím chebském ekocentru workshopu, který byl zaměřený na vytváření plastické mapy celého areálu z keramické hlíny. Po příchody do ekologického centra si žáci místo nejdříve prohlédli, podívali se na plochu zahrady a seznámili se se zvířaty, která jsou zde ustájena, a pak vyrazili do učebny pracovat s keramickou hlínou. Myslím, že se nám společné strávená sobota velice vydařila. Vytvořené předlohy poslouží jako inspirace k budování nového krajského centra ekologické výchovy.
 2. „Noc plnou her“ si vyzkoušeli žáci základní školy SCHŠ společně s kluby her DDM a 3. ZŠ Cheb v noci z 31. ledna na 1. února 2013. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 dětí a užily si noc plnou deskových her.
 3. Škola na nečisto se konala dne 29. 1. 2013, kde si předškoláci a jejich rodiče seznámili s prostředím školy a mohli si vyzkoušet jednu vyučovací hodinu.
 4. Výtvarně dramatická dílna „Cechy a erby“ se uskutečnila dne 13. 2. 2013 v Muzeu Cheb. Žáci čtvrté třídy se seznámili s historií erbů a cechů. Děti si mohly samy erb vyrobit.
 5. Akci „Nejkrásnější obraz“ v prostorách chebské galérie navštívili žáci čtvrté třídy dne 14. 2. 2013.
 6. Besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu se zúčastnili žáci prvního stupně v rámci projektu „Tonda obal na cestách“. Žáci se seznámili se správným tříděním odpadu a následného využití separovaného odpadu. „Tonda obal“ k nám dorazil dne 1. 3. 2013.
 7. Maturanti Svobodné chebské školy vás tímto zvou na maturitní ples, který se bude konat 1. března 2013 v Sadové kavárně ve Františkových Lázních.
 8. Workshopu s J. Šedým se zúčastnili žáci pátého ročníku dne 20. 3. 2013.
 9. Žáci první a třetí třídy si poslechli dne 22. 3. 2013 koncert skupiny Nezmaři.
 10. Členové Klubu deskových her při SCHŠ se zúčastnili „Maratónu v deskových hrách“ na 3. ZŠ Cheb dne 28. 3. 2013.
 11. „Mléko není jenom mléko“ pod tímto názvem se žáci třetí a čtvrté třídy zúčastnili v Ekocentru Cheb ochutnávky deseti druhů mléčných výrobků dne 3. 4. 2013.
 12. Dne 4. 4. 2013 se žáci pátého ročníku podívali do Ekocentra v rámci projektu „Jak na louce vyrostl svetr“.
 13. Ekologický program pod názvem „Malý farmář“ v Ekocentru D. Dvory seznámil prvňáčky s prací farmáře.
 14. Žáci čtvrté třídy se zúčastnili dopravní výchovy pro základní školy dne 12. 4. 2013 u DDM Sova.
 15. Dne 15. 4. 2013 se žáci čtvrté třídy zúčastnili akce s názvem Roald Dahl. Zde se seznámili s životem a dílem slavného spisovatel.
 16. Žáci Svobodné chebské školy se den 17. 4. 2013 zúčastnili oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
 17. V knihovně se dne 17. 4. 2013 uskutečnila beseda o spisovateli R. Dahlovi. Žáci páté třídy se seznámili se životem a dílem autora.
 18. Loutkovou pohádku s názvem Čínská hedvábná legenda viděli žáci prvního stupně základní školy dne 22. 4. 2013 Kulturním centru Svoboda.
 19. Dne 22. 4. 2013 se třídy 8. – 9., IV. a VII. zúčastnily s panem učitelem Randisem a paní učitelkou Januškovou výpravy na mineralogickou výstavu v Praze. V Praze – Ruzyni na Kubrově statku je v současné době zdarma přístupná údajně největší mineralogická prodejní expozice v Evropě. Ačkoliv se jedná v podstatě o obchod s minerály, rozsah nabízeného zboží je tak velký, že stojí za to tam jet a vystavené kameny si prohlédnout. K vidění tam jsou i kousky, které zdaleka nejsou běžné, a které, troufám si říci, člověk uvidí pouze párkrát za život.
 20. S celou partou jsme si výlet velice užili. Všechno klapalo jak po drátku. Žádná zpoždění spojů, příjemné počasí, rozkvetlá Praha, krásná a poučná výstava minerálů. Celý den utekl jak voda a nyní máme pěkné vzpomínky, které si můžeme připomenout z fotografií, jejichž autorem je Duc To Minh ze septimy.
 21. Okresního kola dopravní soutěže cyklistů I. Kategorie se 6. 5. 2013 zúčastnili dva žáci čtvrté a dva žáci páté třídy. Čekala je teoretická i praktická část z dopravní problematiky.
 22. Žáci páté třídy se zúčastnili výukového programu Techmanie – záhada stroje dne 7. 5. 2013.
 23. S českými spisovateli současnosti se seznámili žáci čtvrté třídy v dětské knihovně v Chebu.
 24. V úterý 14. 5. 2013 se v odpoledních hodinách se malé děti zúčastnily exkurze na Komorní hůrce s kroužkem Ekokroužek. Děti se dozvěděly o pozoruhodné historii jejího průzkumu i o přírodě v rezervaci. Děti pomohly s počítáním kukaček, nikoliv ptáků, ale vstavačů kukaček, vzácných a chráněných rostlin ze skupin orchidejí.
 25. Žáci páté třídy se zúčastnili soutěže v minikopané dne 15. 5. 2013 pod názvem McDonalds cup.
 26. Do Prahy vyrazili na školní výlet žáci čtvrté a páté třídy. Děti si prohlédly v Národním muzeu akci s názvem „Monarchie“, shlédly Rusalku v Národním divadle, prohlédly si Malostranské náměstí, petřínskou rozhlednu, Vyšehrad. Výlet se uskutečnil ve dnech 21. 5. 2013 až 23. 5. 2013.
 27. Žáci třetí a páté třídy se zúčastnili akce Bambiriáda – Živá knihovna dne 24. 5. 2013.
 28. Prvňáčci si dne 27. 5. 2013 prohlídli výstavu Dětské kresby v galerii výtvarného umění.
 29. Besedy v knihovně s názvem „Dobrodružství v knížkách“ se zúčastnili žáci páté třídy dne 28. 5. 2013.
 30. Divadelní představení „V osm u archy“ shlédli žáci prvního stupně základní školy dne 29. 5. 2013.
 31. Na jedno páteční odpoledne (30. 5. 2013) patřila Svobodná chebská škola dětem. Jednalo se o setkání učitelů se studenty a žáky, kteří naši školu reprezentovali v různých talentových i předmětových soutěží. Cílem akce „Učitelé dětem“ bylo poděkovat všem studentům, žákům a hlavně si společně užít trochu legrace a pohody. Odpoledne bylo plné her a soutěží. Po dokončení úkolů čekalo na účastníky bohaté občerstvení.
 32. Dětského dne na letišti v Chebu se zúčastnili žáci prvního stupně dne 31. 5. 2013. Děti si zahrály hry a prohlédly letadlo.
 33. Dne 4. 6. 2013 se uskutečnil projektový den. K vidění byly práce žáků z oblastí chemie, zpracování kovů, jazykového vybavení až po komunikační technologie a prezentace ze školních cestovatelských akcí.
 34. Žáci prvního ročníku byli pasováni na čtenáře v dětské knihovně Cheb dne 7. 6. 2013.
 35. Divadelní představení Pejsek a kočička shlédli žáci první třídy dne 10. 6. 2013.
 36. Přednášku na téma: školství ve Venezuele do roku 1999 a dnes vedl dne 12. 6. 2013 velvyslanec z Venezuely Victor Julián Hernández León v českém jazyce.

 

Na chebských dvorkách si dne 14. 6. 2013 prohlédli žáci třetí a druhé třídy výtvarnou dílnu a výtvarnou a fotografickou výstavu.

 

Na školní zahradě se dne 18. 6. 2013 uskutečnil již pátý ročník projektu „Svobodka se baví“, tentokrát s podtitulem „Sejdeme se u táboráku“.

 

Žáci první třídy dne 19. 6. 2013 navštívili výtvarnou dílnu v Infocentru Cheb.

 

Žáci třetí třídy vyrazili dne 19. 6. 2013 na školní výlet do Mariánských Lázní. Děti si prohlédly známé lázeňské město, svezly se mikrovláčkem a navštívily lanové centrum.

 

Žáci první třídy a druhé třídy dne 20. 6. 2013 v rámci školního výletu navštívili Mariánské Lázně. Děti si užily hry v přírodním parku Prelát, podívaly se na rozhlednu Hamelika.

 

Ve dnech 23. – 25. 6. 2013 podnikli žáci šesté a sedmé třídy výlet do Liberce. V rámci výletu si prohlédli okolí Liberce. Žáci navštívili IQ park a bludiště, vyšlápli si na Ještěd a navštívili ZOO.

 

Studenti septimy se vydali na výlet ve dnech 23. 6. 2013 – 26. 6. 2013 do okolí Kadaně. Studenti se podívali na hrad Hasištejn, zámek Krásný dvůr.

 

Studenti sekunda, tercie, kvarty navštívili ve dnech 23. 6. 2013 až 25. 6. 2013 Babylon u Domažlic. Studenti si prohlédli historické město Domažlice, podvodní svět v lokalitě Lomeček, podívali se na rozhlednu Čerchov a prohlédli si památná místa Baldov.

 

Ve dnech 24. 6. a 25. 6. 2013 navštívili studenti primy okolí D. Žandova a Kynšperka nad Ohří.

 

Dne 25. 6. 2013 se žáci osmé a deváté třídy podívali do okolí Loun v rámci školního výletu.

 

Ve dnech 23. 6. a 25. 6. 2013 studenti kvinty a sexty jeli n a školní výlet do Kdyně u Domažlic.