Školní akce 2009/2010

Školní akce 2009/2010

20 let od otevření hranic mezi Německem a Českou republikou

13.07.2010
1. července 2010 se na bývalém hraničním přechodu Svatý Kříž uskutečnila slavnost při příležitosti oslav 20 let od otevření hranic mezi Německem a Českou republikou. Akce se zúčastnili starostové Chebu a Waldsassenu, dále radní a zastupitelé a představitelé různých spolků, které se zaměřují na příhraniční spolupráci. Z naší školy se této akce zúčastnily 3 žákyně, jmenovitě Kateřina Erlebachová, Tereza de Wolfová a Viktorie Buchnerová, setkaly se zde se žáky partnerské školy Knabenrealschule z Waldsassenu, na tuto akci nás také doprovodil zástupce ředitele z Integrované střední školy z Chebu ing. Ševčík. Z německé strany s námi u stolu seděla ředitelka Knabenrealschule paní Fischer a její zástupce pan Helgert. K vidění zde byli školní projekty mezi jednotlivými školami, žáci si mohli vyplnit kvíz, v kterém našli otázky ohledně Chebu a Waldsassenu. Byla zde i nástěnka, na kterou nalepili účastníci své odpovědi, co jim přineslo otevření hranic. Česká strana pohostila návštěvníky lázeňskými oplatkami, německá strana preclíky ve tvaru písmen EU. Na závěr této akce se starostové obou měst a hasiči chopili hadic, vytvořili kruh a propojili tak stříkající proudy vody jako symbol spolupráce.

TerJa

  
Výroba a vypouštění raket aneb od teorie ke hvězdám

13.07.2010
Pro zpestření výuky hybnosti, tepla, odporových sil a dalších nudných a pohříchu „nepotřebných“ fyzikálních pojmů, rozhodli jsme se se studenty primy, kvarty, kvinty a septimy podrobit některé z pouček zatěžkávající praktické zkoušce. Armádní motory ROS pohánějící původně kdovíco, umě přetvořené pomocí vrtačky, papíru a střelného prachu, posloužily jako pohon pro naše rakety, z nichž se v rukou „zručných studentů“ stala mnohdy díla futuristická. Přiznám se, že po roce náročné výuky jsem chvílemi prožíval pocit zadostiučinění, když jsem pozoroval žáky, jak bez bázně používají tavnou pistoli, a vzpomínal na chvíle, kdy žvýkačka zamotaná učitelem do vlasů bývala nejtěžším trestem. Během chvilky většina dětí připomínala rodinu čilých pavoučků a ti, kteří unikli zákeřně lepkavé hmotě produkované tavnou pistolí, se k mé hrůze hmoždili s kobercovým nožem, pokoušejíce se z kartonu vytvořit směrová křídla. Většinou si počínali tak, že by se jich zaleknul i samuraj. Zavřel jsem oči a vytrval. Bez větších zranění jsme nakonec úspěšně vytvořili víceméně letuschopná díla.
22.6 o větrném odpoledni, dobře naladěni a vyzbrojeni přilbami, vydali jsme se podrobit naše kosmické technologie realitě praxe. Většina raket byla zdárně odpálena, některé dokonce přistály na padácích, jiné se za ostrého svistotu zapíchly do země. Vše bylo zdokumentováno, kameraman však neměl větší zkušenosti s rychle se pohybujícími předměty, a tak mezi jeho nejúspěšnější záběry patří ty, které zachycují prchajícího učitele, jehož pohyb nebylo v pravdě obtížné udržet v mezích hledáčku. Přesto si dovoluji celou výrobu a nakonec i vypouštění raket označit za činnost přínosnou, i když námi teoreticky předpokládané vlastnosti raket, padáků a motorů, nebyly mnohdy ve shodě s reálným stavem.
Doufám, že akce se líbila i ostatním a do budoucna si popřejeme letu zdar.

JiPa

  

Branné cvičení

13.07.2010
29.6. 2010 se uskutečnilo branné cvičení SCHŠ. Absence plynových masek a igelitových pytlíků na končetiny sice poněkud znehodnotila historickou hodnotu akce, ale v dalších aspektech se nám, myslím, celkem dobře podařilo navázat na cvičení pořádaná v osmdesátých letech minulého století.
Ihned po srazu na chebské střelnici byly dětem rozdány mapy se zakreslenou trasou a stanovišti, na kterých měly být plněny úkoly z oborů záchrany lidského života až po logická cvičení. Již mapa sama se pro většinu žáků stala rébusem a skutečnost, že pocházela také z osmdesátých let, jí na přehlednosti nepřidala. Vedení akce s krycím názvem Štáb se v zájmu snížení ztrát rozhodlo označit tedy celou trasu fáborky. Děti s nadšení vyrazily a hned na první kontrole je čekalo nemilé překvapení v podobě učitele Mataly. Sám učitel by mnoho strachu nevyvolal, i když má dva metry a přinejmenším sto kilogramů. Skutečnost, že mu z krční tepny v pravidelných intervalech vystřikoval kečup z vlastnoručně vytvořeného mechanismu, však některé jedince trošku vykolejila. Vedle ležící Milan s otevřenou ranou na noze jen doplňoval pochmurnou atmosféru lesního hvozdu. Učitel statečně chroptěl a aroma kečupu, který šetřivý kantor vlastnil zřejmě již také v osmdesátých letech, působilo na čichové orgány ošetřovatelů tak, že někteří se během chvilky stali ošetřovanými. I další kontrolní body, na jejichž přípravě se mimo jiné podílely děti z vyšších ročníků, splnily očekávání, a tak bylo cvičení všemi účastníky hodnoceno jako úspěšné. Na závěr, po absolvování střelby ze vzduchovky a aersoftové karabiny, byly vypáleny dvě rakety, které konstruovali studenti z primy. Vše se odehrávalo v blízkosti hranice s bývalým NSR a myslím, že imperialista měl po dlouhé době klidu zase pěkně nahnáno. Cvičení proběhlo beze ztrát a prokázalo naši nepřipravenost k řešení krizových situací, ale současně potvrdilo, že hry tohoto charakteru jsou nutností, která děti i nás připraví na nepředvídané situace.
Brannému cvičení ZDAR.

JiPa

 

Karlštejn a Koněpruské jeskyně

13.07.2010
Cílem výletu bylo seznámit žáky s krásami České republiky, konkrétně městem a hradem Karlštejn a navštívit jedny ze tří přístupných jeskyní v ČR, jeskyně Koněpruské.
Místem srazu bylo chebské nádraží, a to již v půl osmé ráno. Při pohledu na hodinky a kvapící čas začínala většina z nás trnout strachy, neboť pár minut před odjezdem skupinka odvážlivců stále nebyla kompletní. Po příchodu posledního opozdilce následoval rychlý přesun k autobusu, kde jsme se však setkali s prvním, naštěstí ale také posledním zádrhelem. Při pohledu na 17 nadšených, v hordách zavazadel téměř neviditelných dětí, od nás dávali páni řidiči ruce pryč a až poslední nebojácný řidič nás do autobusu vpustil. Po příjezdu do Mariánských Lázní následoval rychlý přesun do vlaku a v Berouně další, tentokráte však již do cílové stanice. Další naší metou byl Autokemp Karlštejn, kde na některé jedince čekal nelehký úkol, postavit stan. S tímto úkolem jsme se však poprali všichni statečně a do hodiny stály stany všechny. Po malé přestávce jsme se přesunuli na prohlídku Hradu a posléze jsme navštívili místní Muzeum voskových figurín. Po návratu do kempu následoval turnaj v přehazované, táborák, opékání špekáčků a jiných pochutin a samozřejmě vyprávění historek, bez kterých by se pořádný táborák neobešel.
Druhý den nás čekal nelehký úkol, a to pokořit námi vytyčených 28 kilometrů a navštívit tak Koněpruské jeskyně. Po snídani jsme si zabalili své batůžky, doplnili zásoby vody a vyrazili. Již v Srbsku, obci vzdálené cca 5km od kempu začínali někteří z nás pociťovat únavu, avšak nedali to na sobě znát a hrdě pokračovali v cestě. V úmorném horku, cestou lesem i polem, jsme konečně dorazili do cíle. Po kraťoučkém oddechu následovala prohlídka jeskyní, která sklidila nemalé projevy údivu. Někteří jedinci se dokonce mohli napít vody, protékající několika tunami vápence a taktéž nás náš průvodce překvapil, když bez jakéhokoli varování vypnul veškeré osvětlení a my se skutečně ocitli v černočerné tmě. Po prohlídce jsme se příjemným tempem vydali zpět a bez větších úhon na zdraví jsme se všichni, více či méně zničeni, vrátili zpět do kempu. Neboť jsme byli skupina zdatná a naše schopnost regenerace je, dá se říci záviděníhodná, vypravili jsme se opět do obce Karlštejn, kde nás za odměnu čekala slavnostní večeře v restauraci U Karla IV. Po příchodu následovalo opět posezení u ohýnku a zasloužený spánek.
Třetí den jsme po snídani začali balit stany, spacáky a ostatní věci potřebné k přežití. Našla se i chvilinka na přehazovanou a cesta zpět proběhla opět bez sebemenších komplikací. V Chebu na výletníky již čekali rodiče s otevřenou náručí a já se domnívám, že na společný výlet za krásami naší vlasti máme všichni jen ty nejlepší vzpomínky.

V.D.

 

Bon jour Paris!

01.07.2010
Ve dnech 24. – 26. června 2010 se uskutečnil školní výlet do sluncem zalité Paříže, jehož se zúčastnilo 17 studentů naší školy a doprovod.
Do Paříže jsme po noční cestě dorazili kolem osmé hodiny ráno a prohlídku města jsme začali na náměstí Torocadero, odkud je nádherný výhled na nejznámější symbol města Eiffelovu věž, kterou většina účastníků navštívila. Během prvního dne jsme navštívili Maratova pole s Vojenskou akademií, Invalidovnu, kde se nachází Napoleonův hrob, Latinskou čtvrť s její nenapodobitelnou atmosférou malých uliček plných všemožných restaurací, pařížskou radnici, Pont Neuf a den jsme zakončili prohlídkou katedrály Notre Dame.
Druhý den jsme viděli letiště Charles de Gaulle, kde je vystaveno letadlo Concorde, a kolem Stade de France s unikátní konstrukcí jsme se vydali na nejvyšší místo Paříže, Montmartre k chrámu Sacre Coeur, na náměstí umělců, k domu J. Maraise, Moulin Rouge, Place Pigalle. Odpoledne jsme potom navštívili Louvre, Place de la Concorde a Champs Ellysée s dominantou Vítězného oblouku. Celou prohlídku Paříže jsme zakončili vyhlídkovou plavbou po Seině.
Byl to opravdu náročný výlet, při kterém jsme viděli všechny významné pařížské památky a nasáli do sebe nepopsatelnou atmosféru města lásky. Bez výjimky všichni účastníci hodnotili zájezd jako velmi hodnotný a zdařilý.

JaHa

 
Výlet VD Horka, ČOV Cheb

29.06.2010
Myšlenkou tématického výletu na VD Horka a druhý den do ČOV Cheb bylo seznámit studenty s celým průběhem využívání vodních zdrojů. Výlet byl pořádán na kolech v letním parném dni a první etapa měřila bezmála padesát kilometrů. Pořádající učitel zapomněl dětem sdělit podstatnou informaci o teplotě ve vnitřním jádře hráze přehrady, takže když potem zalité postavičky vstoupily do prostoru s celoroční teplotou sedm stupňů celsia, dávaly jejich rozesmáté tváře jasně najevo, že lepší exkursi si nemohly zvolit. Po čtyřiceti minutách však i silní jedinci přestávali dávat panu hráznému všetečné dotazy a slabší jedinci se začínali ptát, kdy už to skončí. Promodralé postavičky se nakonec vyrojily na louku pod hrází a v třicetistupňovém vedru se shlukovaly kolem ohně, na kterém se pekly buřty.
Sotva děti rozmrzly, vystoupili jsme ještě na hráz a pokochali se pohledem na nenarušenou přírodu v okolí tohoto vodního díla, kam lidská noha nemá běžně přístup. Většina si snad kromě třesavky odnesla z podzemí i povědomí o získávání pitné vody a výrobě elektrické energie v hydroelektrárně.

Den druhý
Návštěva ČOV byla z úplně jiného soudku. Rozkvetlé vonné louky byly vystřídány retenčními nádržemi, čistá voda plná života se proměnila v břečku, jejíž složení je lepší nepodrobovat zevrubnější analýze. Přes hrubé čištění, mechanické čištění a biologické zpracování, jsme se nakonec dobrali konce, kde k našemu nemalému překvapení vytékal z čističky potůček čiré nepáchnoucí vody. Někteří z přítomných, kteří stále nechtěli vzít na vědomí rozdíl mezi čističkou a vodárnou, se dokonce dožadovali nádoby na pití. To sice potěšilo našeho průvodce, ale mé zklamání bylo úplné. Dalších deset minut jsem strávil vysvětlováním rozdílu mezi čističkou a vodárnou, i když možná konzumace produktu čističky by dětem dala úplnější a trvalejší představu. Ještě návštěva laboratoře a exkurse je zdárně ukončena.
A závěr? Výlety se snad líbily a poučnost posoudí nejlépe pan Čas.
JiPa

 

Fotbalové utkání

26.06.2010
Ve středu 23. 6. 2010 se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání mezi naší a partnerskou školou Knabenrealschule ve Waldsassenu. Po příjezdu nás čekala prohlídka celé školy, která v červenci oslaví 60. narozeniny. Měli jsme možnost nakouknout do některých odborných učeben, ale i do odpočinkových koutků pro studenty. Přátelské utkání se odehrálo na školním hřišti, počasí bylo nádherné, utkání přihlíželo několik desítek žáků zdejší školy. My jsme s sebou přivezli fanklub složený pouze z dívek, což byla pro tuto školu rarita, jelikož sem chodí dohromady jen 4 dívky. Trenér Petar Aleksič dal letos příležitost hlavně mladším hráčům ( 5. tř. – 9. tř.), což samozřejmě sehrálo svou roli při průběhu zápasu, jelikož Waldsassen nastoupil se svým nejlepším týmem. V těchto zápasech však nejde o vítězství, ale o to udržet tyto příhraniční přátelské vztahy.

TerJa


Dětský den

29.06.2010
U příležitosti Dne dětí proběhlo dne 1. června pro žáky 1. stupně zábavné dopoledne. Vzhledem k nepříznivému počasí byla jednotlivá soutěžní stanoviště připravena na chodbě školy a v tělocvičně. Za pomoci žáků 9. třídy děti soutěžily v hodu na koš, v chytání rybiček, v závodech autíček a v hodu kroužků na cíl. Poté se všichni přemístili k řece Ohři, kam přijeli hasiči se svým velkým autem. Děti si zkusily stříkat z hadic, prohlédly si vnitřek a vybavení auta a dozvěděly se zajímavosti o tomto povolání. Zvláště chlapci byli nadšeni. Na závěr dostaly děti sladkou odměnu.

JiKol

 

Školní výlet

29.06.2010
V závěru roku 16. 6. se také žáci 4. a 5. třídy zúčastnili školního výletu. Navštívili plzeňskou Techmanii, kde byl pro ně připraven program s názvem : Výcvik nových agentů. Cestu jsme absolvovali vlakem, což byl už na začátku pro některé jedince silný zážitek, neboť se přemisťují pouze autem. Mírné zděšení zavládlo při zjištění, že z nádraží do Techmanie půjdeme po Plzni pěšky. Museli jsme se proto zastavit v Mc Donaldu, kde děti stačily zkonzumovat ranní i polední meníčko. Nyní už byly schopné absolvovat naplánovaný program. V Techmanii jsme strávili zhruba tři a půl hodiny. Žáci vytvořili týmy a plnili úkoly nových agentů. Seznámili se se základy forenzní kriminalistiky. Byli vysláni na tajnou misi, kde dešifrovali tajné zprávy, otevírali trezor, určovali otisky prstů a pneumatik, odhalili co se skrývá v kufru, odemkli zámek od trezoru a našli ukryté kamery. Po takto nabytém programu naprosto vysíleni jsme se přemístili na nádraží a všichni se těšili na maminky a tatínky (hlavně na jejich odvoz autem).

JiKol