Ekokroužek

Ekokroužek »Dobrovolníci v přírodě «

Vzdělávací program »Dobrovolníci v přírodě « byl vytvořen pro žáky  navštěvující ekologický kroužek na naší škole. Jedná se o celoroční projekt vytvořený v rámci pilotáže průřezového tématu Dobrovolnictví.

Studenti navštěvující Ekokroužek vykonají během roku pět dobrovolnických aktivit, při kterých se bude jednat o užitečnou činnost v rámci ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

Celý výukový program je koncipován tak, aby se žáci, kteří mají zájem o přírodu, toho co nejvíce dozvěděli a aby je také aktivity pokud možno co nejvíce bavily. Abychom mohli spolu se studenty odvést dobrou práci, bude kroužek pro naše potřeby perfektně vybaven. V loňském roce se nám v rámci Ekokroužku povedlo realizovat celou řadu vydařených akcí a jsem přesvědčený, že v podobném duchu bude pokračovat náš kroužek mladých přírodovědců i v tomto roce.

 

Projekt je rozdělen na dvě části:

a) pravidelná setkání členů Ekokroužku

– jednou týdně na cca 1-2 hodiny po vyučování

 

Náplň pravidelných setkání:

-příprava podkladů pro jednotlivé aktivity – plánování postupu, příprava pomůcek apod.

-vyhodnocování proběhlých akcí – zpracování získaných dat, tvorba deníku, příprava informací pro školní časopis a školní web

 

b) víkendové akce

– pět víkendových akcí, při kterých budeme pomáhat při ochraně přírody a environmentálně-vzdělávacích akcích

 

Připravované akce:

Akce č. 1: Houbařská výstava

Ve spolupráci s Mykologickým klubem Slavkovský les budeme pomáhat při realizaci mykologické výstavy, která se koná tradičně vždy ke konci září v Chebu a Mariánských Lázních. Naším úkolem bude účast při sběru exponátů, pomoc při určování a popisu exponátů, příprava prostoru expozice a příprava samotné výstavky.

Doba realizace: září/říjen 2011

 

Akce č. 2: Studánka v Poohří

Vyčištění a úprava pramene v Poohří. Naším úkolem bude vyčištění jímky pramene, oprava a úprava prostoru kolem pramene, zjištění a zveřejnění hygienických hodnot důležitých pro pitnost vody pramene.

Doba realizace: říjen/listopad 2011

 

   Akce č. 3: Úprava školní zahrady

Navrhneme a realizujeme úpravy malé školní zahrady tak, aby na ní bylo možné prezentovat a demonstrovat co nejvíce přírodních jevů a aby mohla dobře sloužit při výuce přírodopisu a ekologickou a environmentální výchovu.

Doba realizace: podzim 2011/jaro 2012

 

Akce č. 4: Clean up the world

Organizace akce Clean up the world. Naším úkolem bude zajistit organizaci akce, tj. vytipování lokalit k vyčištění, propagace akce u spřátelených škol (4. ZŠ a gymnázium Cheb), naplánování akce, zajištění pomůcek, vyhodnocení akce.

Doba realizace: březen/duben 2012

 

Akce č. 5: Pomáháme ochráncům přírody

Pomoc při managementu vybraného chráněného území. Ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb budeme spolupracovat na pracích pro udržení žádoucího stavu vybraného chráněného území.

Doba realizace: podzim 2011/jaro 2012

 

Alter. akce: Stavba ptačí pozorovatelny

Ve spolupráci s ornitology ze 4. ZO ČSOP Cheb společně postavíme malou ptačí pozorovatelnu na významné ptačí lokalitě u rezervace Amerika. Bude se jednat o v terénu maskovaný úkryt pro jednotlivé pozorovatele tak, aby bylo možné nerušeně zblízka sledovat i plaché druhy ptáku na rybníce Amerika.

Doba realizace: duben/květen 2012

Pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu nějakou akci realizovat, bude naplánovaná jiná aktivita.

 

Harmonogram vzdělávacího programu:

 Rozpis jednotlivých aktivit (celkem 60 h):

– září:

2 h – pravidelná setkání Ekokroužku

7 h – sobotní akce v terénu

 

– říjen:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

7 h – sobotní akce v terénu

 

– listopad:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

7 h – sobotní akce v terénu

 

– prosinec:

2 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

 

– leden:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

 

-únor:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

 

-březen:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

 

-duben:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

7 h – sobotní akce v terénu

 

– květen:

3 h – pravidelná setkání v rámci Ekokroužku

7 h – sobotní akce v terénu